storitve

Nevrofizioterapevtska obravnava

nevro

Nevrofizioterapevtska obravnava

Nevrofizioterapija je specializirana veja fizioterapije, ki obravnava prirojene in pridobljene bolezni in poškodbe nevrološkega sistema. Nevrofizioterapevtska obravnava po nezgodni poškodbi možganov zahteva, zaradi njene kompleksnosti zelo dobro poznavanje centralnega živčnega sistema in z njim povezano kognicijo, senzoriko in motoriko. 

Vključuje reševanje pacientovih težav na osnovi skrbne ocene njegovega funkcionalnega stanja, simptomov in omejitev ter ne nazadnje pacientovih ciljev. Na osnovi postavljene diagnoze fizioterapevt opredeli prognozo, postavi kratkoročne in dolgoročne cilje ter izbere terapevtske postopke. Zelo pomemben del obravnave je tudi vrednotenje uspešnosti posameznih postopkov obravnave ter sprotno prilagajanje le-teh, če je to potrebno. Končni cilj obravnave pa naj bo vedno usmerjen v funkcijo v domačem okolju oz vsakodnevnem življenju, ki naj bo čim bolj kakovostna.

Nevrološki sistem je vključen v vsako človeško gibanje in vsakodnevno odzivanje telesa na notranje in zunanje dražljaje od našega rojstva do smrti, kar pomeni, da ta veja fizioterapije obravnava otroke in odrasle.

Nevrofizioterapevtska obravnava poteka individualno.  Prilagojena je vsakemu posamezniku posebej glede na njegove zmožnosti in stopnjo razvoja ter obravnavamo po principu celostnega pristopa.

Pridobivamo na normalnih gibalnih vzorcih, ki se jih pacienti preko ponavljanja zapomnijo in jih oblikujejo v čutno-gibalno izkušnjo. Jih avtomatizirajo, kar pa omogoča normalnejše gibanje brez bolečine in/ali z manjšo spastičnostjo.

Nevrofizioterapevtske obravnave so primerne pri:

  • Možganska kap,
  • Poškodbe glave,
  • Cerebralna paraliza,
  • Multipla skleroza,
  • Parkinsonova bolezen,
  • Druga nevrološka stanja in z njimi povezane težave.

Cenik

Nevrofizioterapevtska obravnava

60 min

60 EUR

Rezerviraj svoj termin.

Z izbiro storitve iz spodnjega seznama se lahko sami naročite na želeni termin. V prvem koraku izberete storitev, v naslednjem pa izberete datum in uro. Z oddajo svojih podatkov v zadnjem koraku potrdite naročilo na izbrani termin.